תמחור פשוט, ללא הפתעות
המחירים שלנו גלויים, אין אותיות קטנות. נקודה. 

תעודות תעודות בעלות דף אחד יש להוסיף $15 לסה"כ עבור חתימת נוטריון

$45 תעודת לידה, נישואין, פטירה, תעודת זהות, רישיון, פספורט, שינוי שם, תעודות צה"ל, דיפלומה

 • תרגום מילה במילה
 • תקבל חינם קובץ PDF של התרגום שלך
 • מצורפת הצהרת המתרגם
 • שירות מהיר - 24-48 שעות
 • USCIS,למטרת לימודים, עבודה

תעודות תעודות עם יותר מדף אחד יש להוסיף $15 לסה"כ עבור חתימת נוטריון

$38לדףמסמכי גירושין, תעודות יושר, חשבונות חשמל, ארנונה, מים, טלפון

 • תרגום מילה במילה
 • תקבל חינם קובץ PDF של התרגום שלך
 • מצורפת הצהרת המתרגם
 • שירות מהיר - 24-48 שעות
 • USCIS,למטרת לימודים, עבודה

גיליונות ציוניםומסמכים אקדמיים שונים יש להוסיף $15 לסה"כ עבור חתימת נוטריון

$38לדףגיליון ציונים, תעודת בגרות, תוצאות מבחנים, ציונים, סיכום לימודים

 • תרגום מילה במילה
 • תקבל חינם קובץ PDF של התרגום שלך
 • מצורפת הצהרת המתרגם
 • שירות מהיר - 24-48 שעות
 • USCIS,למטרת לימודים, עבודה

תרגום פיננסיהמרת הסכומים לדולרים - $10 לדף יש להוסיף $15 לסה"כ עבור חתימת נוטריון

$38לדףתלושי משכורת, טפסי בנקים, טופס 106, דוחות מס

 • תרגום מילה במילה
 • תקבל חינם קובץ PDF של התרגום שלך
 • מצורפת הצהרת המתרגם
 • שירות מהיר - 24-48 שעות
 • USCIS,למטרת לימודים, עבודה

תרגום משפטי הסכמים, חוזים, הצהרות, שכירות יש להוסיף $15 לסה"כ עבור חתימת נוטריון

$0.12 למילה

 • תקבל חינם קובץ PDF של התרגום שלך
 • כולל הצהרה חתומה בידי המתרגם
 • יש אשפרות לקבל שירות מהיר

תרגום עסקי מאזנים, תקנון חברות יש להוסיף $15 לסה"כ עבור חתימת נוטריון

$0.12למילה

 • תקבל חינם קובץ PDF של התרגום שלך
 • כולל הצהרה חתומה בידי המתרגם
 • יש אפשרות לקבל שירות מהיר

תרגום רפואי בדיקות, איבחונים, תוצאות מעבדה יש להוסיף $15 לסה"כ עבור חתימת נוטריון

$0.12 למילה

 • תקבל חינם קובץ PDF של התרגום שלך
 • כולל הצהרה חתומה בידי המתרגם
 • יש אפשרות לקבל שירות מהיר

אפשרויות משלוח רק בתוך ארה"ב

חינםרק משלוח בדואר רגיל בתוך ארה"ב

 • קובץ PDF, משלוח במייל או דרך פקס
 • ניתן לשלוח ב-FEDEX
 • ניתן לשלוח בדואר אקספרס
 • ניתן לשלוח בדואר רשום

יש לכם שאלה? צרו קשר, חייגו: 1-407-286-5978
שלחו אלינו את המסמכים שלכם לקבלת הצעת מחיר חינם - שלחו לכתובת המייל: mail@translation-bbt.com
כתבו לדוא"ל:  mail@translation-bbt.com
Unify | Welcome...